Het draaiboek bij acute vergiftiging van honingbijen door pesticiden bevat alle praktische informatie voor de imker over wanneer en hoe een vermoeden van acute bijenvergiftiging door pesticiden kan gemeld worden aan het FAVV. Het draaiboek geldt enkel voor bijensterfte veroorzaakt door pesticiden vergiftiging. Zodoende is het belangrijk om dergelijke sterfte te onderscheiden van natuurlijke sterfte, sterfte door bijenziekten, wintersterfte, sterfte door gebrek aan voedsel of door andere factoren zoals de hoornaar, …
Dit draaiboek is enkel van toepassing als er een gefundeerd vermoeden van acute pesticiden intoxicatie is, d.w.z. het afsterven van minstens één derde van de betrokken kast(en) binnen een tijdspanne van 48 uur, samen met de vaststelling dat er een grote hoeveelheid dode bijen voor de kast ligt.
De melding aan de
Lokale Controle Eenheid (LCE), waarvan de bijenstand afhangt, moet gebeuren door middel van het standaard Meldingsformulier:

 

juli-augustus 2019 De Stadskrant - Bink in beeld

16 juni 2019 Koppel opent thuiswinkel met natuurlijke producten (madeinkempen.be)

8 juni 2019 Bedrijven op Bentel beminnen bijen (madeinkempen.be)

Moeren kweken  

Koninginnenteeltkalender  download

Erfgoeddag 2018

23 februari 2018, GVA: Wilgenkap in wijk den Brand

21 januari 2017, De Standaard: Sjoemelhoning

augustus 2016, Giels Bos:  Wat zoemt er op de boerderij?

07 juli 2016 Eerste oogst Warandehoning (GVA)

juli-augustus 2016 Binkenpost 

Juni 2016  Bijenvriendelijke Planten (Week van de bij)

14 april 2016: Steeds meer jonge imkers bij de Rosse Bie (Gazet van Antwerpen)

30 maart 2016 De streekkrant - Imkers verkopen materialen 

Oktober 2015: Bijen in de Stad

Juli 2015: Interessante hobby (tijdschrift Pazt-Da)

Pazt-Da 

03.01.2013: Vernielde bijenkasten te Weelde

BijenhalWeelde

GVA 24 maart 2012 : Imkervereniging De Rosse Bie bestaat 100 jaar ...
100jaar

Onderox maart 2012: De Rosse Bie: Gebeten door bijen
Onderox

Brochure bijen@wur: Effectieve bestrijding van varroa
Varroa

Cursusboek Honingkunde

cursus honingkunde

Gids voor goede Bijenteeltpraktijken

 

 

 

 

Productieregister